• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3

Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Wetenschappelijke Bijeenkomst 25 september 2019

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 25 september 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 25 september 2019

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn, gevolgd door een borrel. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:  Medische zorg aan boord, Good Samaritan Law

Peter Nijhof, huisarts, AME, 1e hulp arts bij Airport Medical Services op Schiphol, zal een overzicht geven van de mogelijkheden van medische hulpverlening in de lucht en hoe de KLM dit heeft geregeld. Het onderwerp The Good Samaritan Law zal aan de orde komen. Andere onderwerpen: Hoe lang ga je door met een reanimatie? Wel of geen tussenlanding maken? Wat mag een basisarts of een gepensioneerde arts doen?

Een jurist zal uitleg geven over de wettelijke gevolgen van medisch handelen aan boord.

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U moet zich bij binnenkomst bij het CML kunnen legitimeren.

De volgende wetenschappelijke avond is op 18 december.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Wetenschappelijke bijeenkomsten in 2019

Wetenschappelijke bijeenkomsten zijn gepland op 18 september 2019 en 18 december 2019.

NB: de bijeenkomst van 18 september 2019 is verplaatst naar 25 september 2019

Nieuwsbrief

In het jaar 2018, waarin onze Vereniging 60 jaar bestond, vond de publicatie plaats van de eerste digitale nieuwsbrief. De link naar deze fraaie en uitgebreide brief vindt u hieronder. 

Nieuwsbrief 1 Jaargang 60  Q4 

Het is de redactie van de Nieuwsbrief een groot genoegen om u hierbij, namens het bestuur van de Vereniging , de tweede editie van de Nieuwsbrief van de Vereniging te presenteren. Deze nieuwsbrief verschijnt wee keer per jaar om u te kunnen voorzien van relevante informatie met betrekking tot de Vereniging, nuttige data, relevant luchtvaart (geneeskundig) nieuws en wetenschappelijke ontwikkelingen. Naast informatie die door het bestuur in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd, wordt ieder lid gestimuleerd om een artikel van eigen hand in te dienen ter publicatie

Nieuwsbrief 2Jaargang 61 Q2

U ontvangt bij de publicatie van iedere Nieuwsbrief tevens per email de link naar deze brief

Berichtgeving per e-mail 2019

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. 

Reeds verzonden zijn in 2019:

 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 13 februari 2019" op woensdag 30 januari 2019 17:00 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 17 april 2019" op maandag 18 maart 2019 08:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond woensdag 17 april 2019 reminder" op vrijdag 12 april 2019 09:16 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2019" op donderdag 2 mei 2019 15:40 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Nieuwsbrief nr 2" op donderdag 6 juni 2019 20:40 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Uitnodiging Wetenschappelijke Bijeenkomst 25 september 2019" op 2 september 2019 14:00 verzonden naar alle leden van de NVvLG
 • 1
 • 2

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.