PUBLICATIES:

27 april 2018: Nederlandse piloot die insuline gebruikt voor diabetes: Ready for take-off?     Auteurs: Henk Koopman, Ries Simons, Marja Osinga, Hans de Vries.                                                                                                                             

Samenvatting: "In Nederland worden piloten die insuline gebruiken voor hun diabetes mellitus afgekeurd wegens het risico op een acute incapacitatie door hypoglykemie. De moderne aanpak van diabetes mellitus heeft dit risico echter meer beheersbaar gemaakt, zodat met insuline behandelde werkers in veel veiligheidsgevoelige beroepen (piloten, beroepschauffeurs, machinisten, et cetera) op dit moment niet meer automatisch worden afgekeurd. In het Verenigd Koninkrijk is recent een onderzoek gestart naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van een protocol om met insuline behandelde beroepsvliegers onder strikte voorwaarden en begeleiding veilig te kunnen laten vliegen. Het experiment vindt geen navolging in Nederland. In het artikel wordt beargumenteerd waarom ook Nederlandse piloten zouden moeten deelnemen aan dit Britse onderzoek."  Lees verder.

 
 
Eerder verschenen: 
Samenvatting: "Insulin requirement affects the careers of diabetic professionals who do safety-sensitive jobs. In most cases, insulin-treated individuals are automatically banned from safety-sensitive jobs because the risk of hypoglycaemia is regarded as incompatible with safety. Recent developments—such as diabetes self-management education, self-monitoring of blood glucose, continuous glucose monitoring, and shortacting and longacting insulin analogues—enable better achievement of individual glycaemic targets and prevention of hypoglycaemia than did management options available previously."

 

De werkgroep bestaat uit:

  • Marja Osinga, voorzitter
  • Ries Simons
  • Paul Michel de Grood
  • Jaap Jan Witte
  • Marelise Eekhoff
  • Diederik de Rooy