Doelgroep: Vliegerartsen (AME), cardiologen, sportartsen, internisten (al dan niet in opleiding) en andere geinteresseerden.

Locatie: CML Soesterberg

Programma: lees verder

Inschrijving, kosten deelname, maximaal aantal deelnemers:  Als u deel wilt nemen aan het symposium kunt u zich inschrijven door op navolgende link te clicken  https://shorturl.at/pvCZ6   Vanwege het leereffekt kunnen niet meer dan 25 personen aan het symposium deelnemen. Uw toelating tot het symposium is gebaseerd op “first come, first serve”. Na aanmelding krijgt u binnen uiterlijk 1 week bevestiging van deelname. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Lucht en Ruimtevaart Geneeskunde kunnen kostenloos deelnemen aan dit symposium. Voor niet-leden bedragen de deelname kosten € 200,-.

Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd voor 6 GAIA/CME punten bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). U bent als arts gerechtigd om over een periode van 5 jaar maximaal 50 accreditatie punten te verwerven door het volgen van niet vak-gerelateerd geaccrediteerd onderwijs, de zogenaamde 25% regel. Praktisch betekent dit dat de accreditatiepunten, die u door dit symposium verkrijgt, ook voor u gelden als u geen cardioloog bent.