• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Wetenschappelijke bijeenkomst 11 maart 2020

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 11 maart 2020

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 11 maart 2020

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 53 te Soesterberg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn, gevolgd door een borrel. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:  Cardiologie bij ( vrouwelijke) aircrew

Janneke Wittekoek is cardiologe, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife in Utrecht. Ze volgde haar opleiding in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en heeft langere tijd in het buitenland gezeten om zich verder te specialiseren in preventie van hart- en vaatziekten.

Dr. Wittekoek schreef een proefschrift over de erfelijkheid van cholesterol en is sinds 2014 ambassadeur van Stichting LEEFH. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse in het vrouwenhart en schreef zij het boek Het Vrouwenhart. “Het vergroten van medische kennis bij het publiek, op een luchtige en leuke manier, is een van de belangrijkste eerste stappen in een succesvol preventiebeleid.” Tijdens deze avond zal ze een uiteenzetting geven over het ( vrouwen)hart en specifieke aandachtspunten benoemen die van invloed kunnen zijn op de vlieggeschiktheid van vrouwelijke aircrew.                     

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U moet zich bij binnenkomst bij het CML kunnen legitimeren.

De volgende wetenschappelijke bijeenkomst zal in mei 2020 zijn, in combinatie met de ALV.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Berichtgeving per e-mail 2020

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. 

Reeds verzonden zijn in 2020:

  • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond 11 maart 2020" op 03 februari 2020 18:07 naar alle leden van de NVvLG

Nieuwsbrief

In het jaar 2018, waarin onze Vereniging 60 jaar bestond, vond de publicatie plaats van de eerste digitale nieuwsbrief. De link naar deze fraaie en uitgebreide brief vindt u hieronder. 

Nieuwsbrief 1 Jaargang 60  Q4 

Het is de redactie van de Nieuwsbrief een groot genoegen om u hierbij, namens het bestuur van de Vereniging , de tweede editie van de Nieuwsbrief van de Vereniging te presenteren. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe twee keer per jaar om u te kunnen voorzien van relevante informatie met betrekking tot de Vereniging, nuttige data, relevant luchtvaart (geneeskundig) nieuws en wetenschappelijke ontwikkelingen. Naast informatie die door het bestuur in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd, wordt ieder lid gestimuleerd om een artikel van eigen hand in te dienen ter publicatie

Nieuwsbrief 2 Jaargang 61 Q2

De redactie van de Nieuwsbrief presenteert op 20 december 2019 met groot genoegen, namens het bestuur van de Vereniging , de derde editie van de Nieuwsbrief van de Vereniging.

Nieuwsbrief 3 Jaargang 61 Q4

U ontvangt bij de publicatie van iedere Nieuwsbrief tevens per email de link naar deze brief

  • 1
  • 2

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.