• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 10 mei 1958 en via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen (LVW) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De missie
De Vereniging heeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

Eerste wetenschappelijke webinar, 31 maart 2021 

Hierbij hebben wij het genoegen om u namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde uit te nodigen voor het eerste wetenschappelijke webinar, dat op woensdagavond 31 maart 2021 plaats zal vinden.

Programma

19.30 – 19.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Welkom, Update NVvLG, Huishoudelijk reglement webinar;

19.40 – 20.30 uur
dr. Jeroen J.J. Bucx: Vooraf afsluiten van adequate verzekeringen voor keuringsartsen voorkomt financiële en juridische perikelen achteraf;

20.30 – 20.40 uur
Pauze;

20.40 – 21.30 uur
drs. 
Erik Frijters: Screening for Coronary Artery Disease Using Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicine. De relatie tussen cardiovasculair risico en vliegveiligheid;

21.30 – 21.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Samenvatting en afsluiting, Huishoudelijke mededelingen;

Dagvoorzitter, sprekers en organisatie (alfabetisch)

dr. Jeroen J.J. Bucx, cardioloog, partner CardioExpert
drs. Erik Frijters, vliegerarts, Centrum Mens en Luchtvaart, Soesterberg
dr. Rienk Rienks, cardioloog, Central Militair Hospitaal Utrecht, partner CardioExpert
drs. Jaap-Jan Witte, arts, voorzitter NVvLG, KLM gezagvoerder Boeing 737

Accreditatie en aanmelding

Er is ABAN accreditatie voor 2 CME / GAIA punten toegekend; ILenT accreditatie is aangevraagd en wordt, indien van toepassing, automatisch aan u toegewezen. U kunt zich door middel van onderstaande link aanmelden voor deelname. De hiervoor benodigde inlogcode ontvangt u per separate mail.

http://bit.ly/1e-nvvlg-webinar


Samenvatting presentaties

Presentatie Jeroen Bucx

Veel artsen zijn zich onvoldoende bewust van het belang vanadequate verzekering om zich te beschermen tegen mogelijke schadeclaims ten gevolge van hun werkzaamheden. Meestal wordt wel een beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten, hetzij door betrokkene zelf, danwel door de werkgever. De situatie wordt wezenlijk anders als een arts medische keuringen verricht, welke als regel niet door een beroepsaansprakelijkheid verzekering worden gedekt. Dit betreft bijvoorbeeld keuringen van (beroeps)vliegers en sporters. Individuele werkomstandigheden kunnen ook van belang zijn voor de keuze van de af te sluiten verzekering (loondienst of vrijgevestigd). Jeroen J.J. Bucx, cardioloog bij CardioExpert, zal deze en andere relevante en soms complexe aspecten bij het afsluiten van verzekeringen tegen aansprakelijkheid nader aan u toelichten. De voordracht wordt afgesloten met een praktische casus, waaraan deze kwestie geïllustreerd wordt.

Presentatie Erik Frijters

Het is bekend dat klassieke inspanningsergometrie een beperkte betrouwbaarheid heeft ten aanzien van het aantonen van myocard ischemie. Met name bij vliegers die bloot staan aan extreme omstandigheden (bijv G krachten) kan asymptomatisch coronarialijden ernstige gevolgen hebben. Erik Frijters, als vliegerarts verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg, onderzoekt momenteel de mogelijkheden om middels CT coronaire angiografie bij vliegers van de Koninklijke Luchtmacht coronarialijden vroegtijdig op te sporen. Het SUSPECT onderzoek (Screening for Coronary Artery Disease USing Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicinewordt samen met de afdelingen cardiologie van het UMCU en het Centraal Militair Hospitaal uitgevoerd. Deze voordracht betreft (een deel van) het promotie onderzoek van Erik Frijters.

We nodigen u uit om u aan te melden voor deelname aan deze Webinar.

Mede namens het bestuur van de NVvLG,

Commissie Onderwijs en Wetenschap bestaande uit
Jeroen J.J. Bucx, Erik Frijters en Rienk Rienks

Corona

Corona dashboard overheid

Corona en reizen (ANWB)

Corona data (ESRI)

European Aviation Mental Well-being Initiative (EAM-WELL):  "Joint Statement by Leading European Aviation Organisations on Mental Well-Being, Impacted by COVID-19"  "Als internationale groep van luchtvaartartsen en -psychologen maken wij ons grote zorgen over de sociale, medische, psychische en flight safety gevolgen van COVID-19 voor de luchtvaartsector en het personeel dat daarin werkzaam is." 

"Als de nood hoog is, staat  "Zorgvleugels" met een helikopter op de vliegbasis Volkel paraat ......" Lees verder

Belangrijke datums

De ALV is geannuleerd. Het Jaarverslag wordt aan alle leden gemaild.

Wetenschappelijke avond: wordt nog bekend gemaakt.

AsMA congress Atlanta is verzet naar 10-15 oktober 2020.

ICAM congress Parijs is verzet naar 23-25 sept 2021.

Berichtgeving per e-mail 2020

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. 

Reeds verzonden zijn in 2020:

  • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond 11 maart 2020" op 03 februari 2020 18:07 naar alle leden van de NVvLG
  • E-mail: "Nieuwsbrief 4, Jaargang 62, Q2" op 27 april 2020 (Koningsdag) 08:15  naar alle leden van de NVvLG
  • E-mail: "Jaarverslagen NVvLG en JBF" op 8 juni 2020 10:10 naar alle leden van de NVvLG
  • E-mail: "Nieuwsbrief 5, Jaargang 62, Q3" op 22 augustus 2020 15:00 naar alle leden van de NVvLG

Nieuwsbrief

U ontvangt bij de publicatie van iedere Nieuwsbrief tevens per email de link naar deze brief. Wij zijn, zoals altijd, bezig om voldoende interessante content te genereren voor een nieuwe nieuwsbrief. Hier kunt u bij helpen! Stukken kunnen ingestuurd worden aan onze secretaris op:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Het bijleveren van een of meerdere foto’s wordt zeer gewaardeerd. Zorg aub dat de kwaliteit voldoende is en dat het vrij van copyright is. Wij hopen dat u allen gezond bent en blijft en dat er snel een effectieve behandeling en vaccin voor COVID-19 beschikbaar komt!            Redactie: Erik Frijters Hetty van Dijk Alex Wanders

-Nieuwsbrief 5 Jaargang 62 Q3  Wie had begin dit jaar kunnen bedenken dat de wereld zo hard getroffen zou worden door COVID-19? Het is echter de nieuwe realiteit. Een waar we allemaal aan zullen moeten wennen.....

-Nieuwsbrief 4 Jaargang 62 Q2:  COVID-19 nieuwsbrief. Dit is een speciale uitgave van de nieuwsbrief......  

-Nieuwsbrief 3 Jaargang 61 Q4:  De redactie van de Nieuwsbrief presenteert op 20 december 2019 met groot genoegen, namens het bestuur van de Vereniging , de derde editie van de Nieuwsbrief van de Vereniging.  

-Nieuwsbrief 2 Jaargang 61 Q2:  Het jaar 2019 loopt ten einde, ...terugblik op enkele hoogtepunten....... 

-Nieuwsbrief 1 Jaargang 60  Q4:  In het jaar 2018, waarin onze Vereniging 60 jaar bestond, vond de publicatie plaats van de eerste digitale nieuwsbrief.  

Privacy

Privacyverklaring

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde houdt zich bezig met de beoefening en de bevordering van de lucht- en ruimtevaartvaartgeneeskundige wetenschap door middel van het leggen en onderhouden van contacten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn.

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde verwerkt uw algemene persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Zij verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:  lees verder, zeker indien u gebruik maakt van het Contactformulier of Aanmeldingsformulier

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.