Archief 2021

Hieronder vindt u het archief van de artikelen gepubliceerd in 2021.

Save the date: woensdag 24 november 2021: uitgesteld

Onderstaand bericht moet helaas aangepast worden. Niet alleen de maatregelen die op 12 november 2021 zijn aangekondigd door het demissionair kabinet maar ook de actuele zeer hoge besmettingscijfers vragen om heroverweging of een bijeenkomst door kan gaan.

De organisatoren hebben besloten de Wetenschappelijke Avond voor onbepaalde tijd uit te stellen. Er zal geen email verzonden worden aan de leden.

 

Voor woensdag 24 november 2021 is er in het Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg een wetenschappelijke avond georganiseerd. Het thema is: "Cockpit Environment: Concorde". De spreker is Captain Tony Yule.

Het zal een hybride avond zijn. Er kunnen maximaal 30 leden fysiek aanwezig zijn mits voorzien van een geldige QR code, anderen kunnen aanschuiven via Webex (link volgt).

Dit alles onder voorbehoud. Op vrijdag 12 november 2021  is er een persconferentie, waarop mogelijk nieuwe, verdergaande maatregelen en eventueel beperkingen worden aangekondigd. Dan zal dit bericht op de website aangepast worden. Een mailing met aanvullende informatie aan de leden wordt overwogen en is deels al in voorbereiding.

AME Basiscursus 2021

Het rooster voor de AME basiscursus van 2021 is compleet. De cursus duurt 9 dagen:

 • woensdag 10 t/m vrijdag 12 november 2021
 • woensdag 17 t/m vrijdag 19 november 2021
 • woensdag 24 t/m vrijdag 26 november 2021

Locatie:  Centrum voor Mens en Luchtvaart,  Kampweg 53 | 3769 DE | Soesterberg

Het is per heden mogelijk om in te schrijven voor deze cursus. Echter, met de onzekerheid over welke coronamaatregelen er in november van kracht zijn, is het op dit moment onduidelijk hoeveel deelnemers we mogen ontvangen. Wij hopen dat wij na de zomervakantie-periode duidelijkheid kunnen geven en u ook kunnen laten weten of u wel of niet deel kunt nemen. Informatie via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ALV en Wetenschappelijke Avond 26 mei 2021

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021.

De ALV zal plaats vinden op woensdag 26 mei 2021.

Locatie:

Vanwege de Covid-19 situatie zal de ALV , gevolgd door een wetenschappelijke avond online plaatsvinden.

Programma:

19.30 - 20.00 uur        Algemene Ledenvergadering

20.00 - 21.00 uur        Presentatie door Lucas van Gerwen, luchtvaartpsycholoog en vlieger. Het onderwerp van de presentatie: Vliegangst bij vliegers, hoe herken je dit en wat zijn de behandelmogelijkheden.

21.00 - 22.00 uur        Een van de leden van het OVB, Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart, gaat een presentatie geven over het doel van het OVB en hun werkzaamheden.

Voor het wetenschappelijke deel wordt accreditatie aangevraagd bij ILenT.

Binnenkort ontvangt u per mail een link zodat u kan deelnemen aan de ALV & de wetenschappelijke avond. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De webinar, zowel de ALV als het wetenschappelijke deel, is alleen toegankelijk voor leden.

De agenda van de ALV en de andere stukken (jaarverslag, financieel verslag, begroting, Prof. Dr. J. Jongbloedfonds, ESAM)  worden besproken bij de ALV. De stukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris. Bovendien zullen deze stukken t.z.t. ook op de website vermeld worden.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde

Mededeling betreffende webinar 30 maart 2021

Voor hen die het betreft: 

U heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de eerste wetenschappelijke webinar van de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde op 31 maart jl.
Om technische redenen hebben we niet kunnen vaststellen of u al dan niet heeft deelgenomen en zo ja hoe lang. Om deze reden is het niet mogelijk om ABAN accreditatie punten aan u toe te kennen. Onder voorwaarden komt u nog wel in aanmerking voor toekenning van 2 ILT accreditatie punten.
Hiervoor is het noodzakelijk dat u de film van de webinar (alsnog) bekijkt. Daarnaast bent u verplicht om de toetsvragen te beantwoorden. Van de 10 toetsvragen moet u er tenminste 7 juist hebben beantwoord. U kunt de vragen zo vaak beantwoorden als u wilt  Als de film door u bekeken is en de toetsvragen voldoende beantwoord zijn, zullen wij ILT informeren dat er 2 ILT accreditatie punten aan u kunnen worden toegekend.

De link naar de webinar en de link naar de toetsvragen kunt u ontvangen door een bericht te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   "Stuur de links" is al voldoende.

Vertrouwend u hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven, teken wij als organisatoren (alfabetisch)

Jeroen Bucx
Erik Frijters
Rienk Rienks

Eerste wetenschappelijke webinar, 31 maart 2021 

Hierbij hebben wij het genoegen om u namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde uit te nodigen voor het eerste wetenschappelijke webinar, dat op woensdagavond 31 maart 2021 plaats zal vinden.

Programma

19.30 – 19.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Welkom, Update NVvLG, Huishoudelijk reglement webinar;

19.40 – 20.30 uur
dr. Jeroen J.J. Bucx: Vooraf afsluiten van adequate verzekeringen voor keuringsartsen voorkomt financiële en juridische perikelen achteraf;

20.30 – 20.40 uur
Pauze;

20.40 – 21.30 uur
drs. 
Erik Frijters: Screening for Coronary Artery Disease Using Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicine. De relatie tussen cardiovasculair risico en vliegveiligheid;

21.30 – 21.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Samenvatting en afsluiting, Huishoudelijke mededelingen;

Dagvoorzitter, sprekers en organisatie (alfabetisch)

dr. Jeroen J.J. Bucx, cardioloog, partner CardioExpert
drs. Erik Frijters, vliegerarts, Centrum Mens en Luchtvaart, Soesterberg
dr. Rienk Rienks, cardioloog, Central Militair Hospitaal Utrecht, partner CardioExpert
drs. Jaap-Jan Witte, arts, voorzitter NVvLG, KLM gezagvoerder Boeing 737

Accreditatie en aanmelding

Er is ABAN accreditatie voor 2 CME / GAIA punten toegekend; ILenT accreditatie is aangevraagd en wordt, indien van toepassing, automatisch aan u toegewezen. U kunt zich door middel van onderstaande link aanmelden voor deelname. De hiervoor benodigde inlogcode ontvangt u per separate mail.

http://bit.ly/1e-nvvlg-webinar


Samenvatting presentaties

Presentatie Jeroen Bucx

Veel artsen zijn zich onvoldoende bewust van het belang vanadequate verzekering om zich te beschermen tegen mogelijke schadeclaims ten gevolge van hun werkzaamheden. Meestal wordt wel een beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten, hetzij door betrokkene zelf, danwel door de werkgever. De situatie wordt wezenlijk anders als een arts medische keuringen verricht, welke als regel niet door een beroepsaansprakelijkheid verzekering worden gedekt. Dit betreft bijvoorbeeld keuringen van (beroeps)vliegers en sporters. Individuele werkomstandigheden kunnen ook van belang zijn voor de keuze van de af te sluiten verzekering (loondienst of vrijgevestigd). Jeroen J.J. Bucx, cardioloog bij CardioExpert, zal deze en andere relevante en soms complexe aspecten bij het afsluiten van verzekeringen tegen aansprakelijkheid nader aan u toelichten. De voordracht wordt afgesloten met een praktische casus, waaraan deze kwestie geïllustreerd wordt.

Presentatie Erik Frijters

Het is bekend dat klassieke inspanningsergometrie een beperkte betrouwbaarheid heeft ten aanzien van het aantonen van myocard ischemie. Met name bij vliegers die bloot staan aan extreme omstandigheden (bijv G krachten) kan asymptomatisch coronarialijden ernstige gevolgen hebben. Erik Frijters, als vliegerarts verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg, onderzoekt momenteel de mogelijkheden om middels CT coronaire angiografie bij vliegers van de Koninklijke Luchtmacht coronarialijden vroegtijdig op te sporen. Het SUSPECT onderzoek (Screening for Coronary Artery Disease USing Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicinewordt samen met de afdelingen cardiologie van het UMCU en het Centraal Militair Hospitaal uitgevoerd. Deze voordracht betreft (een deel van) het promotie onderzoek van Erik Frijters.

We nodigen u uit om u aan te melden voor deelname aan deze Webinar.

Mede namens het bestuur van de NVvLG,

Commissie Onderwijs en Wetenschap bestaande uit
Jeroen J.J. Bucx, Erik Frijters en Rienk Rienks

Bericht van ESAM (1)

Dear Friends and Colleagues,

Over  the past couple of weeks, the Organising Committee of the ICAM 2020 have been considering the viability of the postponement to 2021.

A number of considerations were discussed by the Organising Committee including the following:

 • The pandemic continues to be a major threat across Europe and beyond.
 • It is unlikely that life will have returned to normal by September of 2021.
 • Despite the development of vaccines, there will be a period of time before they are deployed sufficiently to convey herd immunity to the general population.
 • Recovery of the Aviation industry and international travel is unlikely to be by September 2021.
 • Making a "go, no-go" decision for ICAM 2021 would be required by March 2021 at the latest.
 • If we choose to run with 2021 and postpone again, we would lose our deposits whereas deferring to 2022 incurs no extra costs.
 • Deferring to 2022 realigns the event with the regular cycle of ECAMs and ICASMs. We will no longer be out of sync.
 • Deferring to 2022 allows the new Conferencing company to establish itself and prepare efficiently  for the Congress.
 • The concept of the ICAM was to bring together members of all four organisations to convene in a physical location and share the experience. Holding a diluted meeting with social distance does not meet with the philosophy of the Congress.
 • A virtual meeting was proposed by the Academy in September 2021 which would be virtual and would act as a "taster" for the ICAM 2022 with four sessions presented by each of the four organisations and expressing their own unique character over a two day period using webinars. The Organising Committee supported the proposal and will develop the concept together.

On Wednesday, a Zoom meeting was held to discuss the implications and the practicalities of deferring the iCAM to 2022. The Organising Committee unanimously agreed to defer to 2022 with a webinar programme in 2021 representing the four organisations. Details to follow.

I would like to take this opportunity too wish you and yours a very safe and Happy Christmas and a Peaceful and better New Year.

Declan

ESAM Representative to the ICAM Organising Committee.

President ESAM

European Society of Aerospace Medicine
Please visit our website: http://www.esam.aero/

Bericht van ESAM (2)

The European Society of Aerospace Medicine’s Academy presents its New Year’s online webinar on chances of recovery of the aviation industry in light of the latest aeromedical developments of the COVID-19 pandemic.

The webinar will be held via Zoom on:

15 January 2021 from 17:00-19:30

(5 pm-7.30 pm - Central European Time)

See Program

European Society of Aerospace Medicine
Please visit our website: http://www.esam.aero/

Belangrijke datums, Nascholing 2021

 • AME Basiscursus, Cursus voor Gevorderden, Advanced AME course: lees verder 
 • ICAM congress Parijs is aanvankelijk verzet naar 23-25 sept 2021, thans naar 22 t/m 24 september 2022
 • Aviation Health 2021 Quaynote Communications  Online conferentie, op 19 en 20 october 2021. Deze conferentie valt onder internationale nascholing (zie AMC1,MED.D.030) voor 5 bijscholingsuren ILT/CAA-NL
 • Online ISAP'21 op 23 t/m 25 september 2021. Final Program -registrations close soon! Lees verder (pdf)
 • 26 mei 2021 online: 30 min. algemene leden vergadering, aansluitend 90 min. webinar.

Berichtgeving per e-mail 2021/ 2020

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. 

Verzonden in 2021: 

 • E-mail  "Reminder AVL woensdag 26 mei 2021 vanaf 19:30" met in deze email de link naar Microsoft Teams, naar alle leden van de NVvLG op 25 mei 2021 15:25. 
 • E-mail: "Uitnodiging  ALV en Wetenschappelijke avond 26 mei 2021 Online" op 09 mei 2021 17:02 naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Nieuwsbrief 6, Jaargang 63, Q2" op 17 april 2021 18:15 naar alle leden van de NVvLG     (Correctie: afankelijk moet zijn: afhankelijk, informaie moet zijn:  informatie. (slip of the pen!!))

Verzonden in 2020:

 • E-mail: "Nieuwsbrief 5, Jaargang 62, Q3" op 22 augustus 2020 15:00 naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Jaarverslagen NVvLG en JBF" op 8 juni 2020 10:10 naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Nieuwsbrief 4, Jaargang 62, Q2" op 27 april 2020 (Koningsdag) 08:15  naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond 11 maart 2020" op 03 februari 2020 18:07 naar alle leden van de NVvLG

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.