Archief 2019

Hieronder vindt u het archief van de artikelen gepubliceerd in 2019.

Wetenschappelijke bijeenkomst 11 december 2019

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 11 december 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 11 december 2019

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn, gevolgd door een borrel. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:  Flight Crew Human Factors

Steve Jarvis, luchtvaart psycholoog, safety specialist, gespecialiseerd in luchtvaart human performance, sport - & zweefvlieger. Steve Jarvis heeft een uitgebreide CV, waarbij hij zich sinds 2012 vooral richt op de praktijk. Hij heeft ruim 200 artikelen geschreven voor meer dan 40 luchtvaart organisaties in 14 landen, met onder meer als onderwerp ongevalsonderzoeken, procedures ontwikkelen in het kader van safety issues en human factor gerelateerde onderwerpen. Steve Jarvis heeft 'The Flight Crew Human Factors Handbook' (CAP 737) geschreven voor de UK CAA. Daarnaast heeft hij o.a de vliegers van British Airways en cabine personeel van Easy Jet getraind m.b.t. human factors.  (www.jarvisbagshaw.com) Hij zal deze avond een presentatie geven over human factors bij de werkzaamheden van de flight crew.

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U moet zich bij binnenkomst bij het CML kunnen legitimeren.

De volgende wetenschappelijke avond is op 11 maart 2020.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Wetenschappelijke Bijeenkomst 25 september 2019

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 25 september 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 25 september 2019

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn, gevolgd door een borrel. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:  Medische zorg aan boord, Good Samaritan Law

Peter Nijhof, huisarts, AME, 1e hulp arts bij Airport Medical Services op Schiphol, zal een overzicht geven van de mogelijkheden van medische hulpverlening in de lucht en hoe de KLM dit heeft geregeld. Het onderwerp The Good Samaritan Law zal aan de orde komen. Andere onderwerpen: Hoe lang ga je door met een reanimatie? Wel of geen tussenlanding maken? Wat mag een basisarts of een gepensioneerde arts doen?

Een jurist zal uitleg geven over de wettelijke gevolgen van medisch handelen aan boord.

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U moet zich bij binnenkomst bij het CML kunnen legitimeren.

De volgende wetenschappelijke avond is op 18 december.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 mei 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019.

De ALV zal plaats vinden op zaterdag 18 mei 2019.

Locatie:  Schiphol Oost ( nadere info volgt bij aanmelding)

Programma:

12.00  uur                   Ontvangst

12.30 - 14.00 uur        Algemene Ledenvergadering.

14.00 – 16.00 uur       Presentatie over de laatste ontwikkelingen van cabinetrainingen, uitleg over gebruik medical equipment aan boord. Daarna zal een rondleidingvolgen in de nieuwe cabinesimulator gevolgd door een safety training.

16.00 - 17.30 uur        Afsluitend borrel bij restaurant Wings, Schiphol Oost

Voor het wetenschappelijke deel wordt accreditatie aangevraagd bij ILenT.

U wordt verzocht zich aan te melden voor deze middag bij de secretaris, Gertrud Goldhoorn,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Bij uw aanmelding moet u ook vermelden geboortedatum en geboorteplaats.

U kunt zich aanmelden tot 16 mei. De aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege de locatie & beveiliging.

De bijeenkomst, zowel de ALV als het wetenschappelijke deel, is alleen toegankelijk voor leden.

De agenda van de ALV en de andere stukken (jaarverslag, financieel verslag, begroting, Prof. Dr. J. Jongbloedfonds, ESAM)  worden op de vergadering uitgereikt, deze zullen t.z.t. ook op de website vermeld worden. Indien u de stukken eerder per e-mail wilt ontvangen, kunt u een mail naar de secretaris sturen.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Wetenschappelijke Bijeenkomst 17 april 2019

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 17 april 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 17 april 2019

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 53 te Soesterberg. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:    Vliegers met diabetes mellitus, de laatste inzichten.

Gepresenteerd worden de laatste inzichten rond vliegers met diabetes mellitus, de hedendaagse behandelmethoden zowel voor diabetes type 1 als 2, de huidige regelgeving in Nederland en daarbuiten, de (on)mogelijkheden voor vliegers. De bijeenkomst is georganiseerd door de Aeromedische Werkgroep van de NVvLG, op verzoek van het bestuur van de vereniging. Avondvoorzitter/discussieleider is Dr. P.M. (Paul Michel) de Grood, lid van de Werkgroep.

De sprekers zijn:

 • Dr. E.M.W.(Marelise) Eekhoff, internist endocrinoloog VUMC, vliegmedisch consulent
 • Dr. H.W. (Harold) de Valk, internist endocrinoloog UMCU
 • R.M. (Ries) Simons, senior research physician bij TNO
 • R. (Richard) Helsdingen, vlieger TUI fly

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mede vanwege een verandering bij het beveiligingsbeleid bij het CML. U moet zich bij binnenkomst kunnen legitimeren.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Berichtgeving per e-mail 2019

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. 

Reeds verzonden zijn in 2019:

 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 13 februari 2019" op woensdag 30 januari 2019 17:00 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 17 april 2019" op maandag 18 maart 2019 08:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond woensdag 17 april 2019 reminder" op vrijdag 12 april 2019 09:16 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2019" op donderdag 2 mei 2019 15:40 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Nieuwsbrief nr 2" op donderdag 6 juni 2019 20:40 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Uitnodiging Wetenschappelijke Bijeenkomst 25 september 2019" op 2 september 2019 14:00 verzonden naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Uitnodiging Wetenschappelijke Bijeenkomst 11 december 2019" op 12 november 2019 14:28 verzonden naar alle leden van de NVvLG
 • E-mail: "Nieuwsbrief 3 Jaargang 61 Q4" op 21 december 2019 07:06 verzonden naar alle leden van de NVvLG

Nieuwsbrief of uitnodiging per e-mail 2019 (2)

Om de email-adreslijst up-to-date te houden zal op deze plaats de verzending van een Nieuwsbrief of uitnodiging aangekondigd worden. Indien u een dag na verzending nog geen nieuwsbrief of uitnodiging ontvangen heeft of indien de nieuwsbrief of uitnodiging op een verkeerd adres bezorgd is, kunt u dit melden via het contactformulier. Nieuw: Per 1 januari 2019 wordt er bij het verzenden van de nieuwsbrief weer gebruik gemaakt van het domein @nvvlg.nl en is het emailadres van de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In het jaar 2018, waarin onze Vereniging 60 jaar bestond, vond ook de publicatie plaats van de eerste digitale nieuwsbrief. De link naar deze fraaie en uitgebreide brief vindt u hieronder.  Vanaf nu zal er ieder kwartaal een brief verschijnen. U ontvangt bij de publicatie van iedere Nieuwsbrief tevens per email de link naar deze brief

Nieuwsbrief 1  Jaargang 60  Q4 

Reeds verzonden zijn in 2019:

 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 13 februari 2019" op woensdag 30 januari 2019 17:00 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Wetenschappelijke bijeenkomst op 17 april 2019" op maandag 18 maart 2019 08:30 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Uitnodiging wetenschappelijke avond woensdag 17 april 2019 reminder" op vrijdag 12 april 2019 09:16 verzonden naar alle leden van de NVvLG.
 • E-mail: "Convocaat Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2019" op donderdag 2 mei 2019 15:40 verzonden naar alle leden van de NVvLG.

Wetenschappelijke bijeenkomst op 13 februari 2019

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 13 februari 2019

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

woensdagavond 13 februari 2019

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst:    Startle and surprise on the flight deck.

De sprekers zijn:

Annemarie Landman heeft bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft daarna onderzoek gedaan naar presteren onder stress bij de politie (o.a. schieten, zelfverdediging). Ze is nu in haar laatste jaar van haar PhD promotie onderzoek bij TNO/TU Delft op het onderwerp "Startle and surprise on the flight deck".

Edzard Boland heeft een BA International Business Administration aan de hogeschool Utrecht en een MSc van Cranfield University in Human Factors in Aeronautics. Tevens heeft hij een PPL sinds 1996. Hij werkt sinds 2008 als Training and Operator Performance Specialist bij het NLR en heeft met KLM het EASA trainingsprogramma "Managing Startle & Surprise" ontwikkeld.

Accreditatie wordt bij ILenT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mede vanwege een verandering bij het beveiligingsbeleid bij het CML. U moet zich bij binnenkomst kunnen legitimeren.

Namens het bestuur van de NVvLG,

Jaap Jan Witte, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Per 1 januari 2019 nieuwe email adressen

Per 1 januari 2019 zullen de email adressen van de Vereniging weer gebruik maken van het domein @nvvlg.nl.  

Email adres secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Emailadres van de formulieren: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.