Jaarvergadering 2011

20 mei 2011 Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde
Jaarvergadering 2011
20 mei 2011

Agenda:
 1. opening
 2. bestuursmededelingen
 3. ingekomen stukken
 4. introductie nieuwe leden
 5. verslag van de jaarvergadering 2010
 6. jaarverslag NVvLG 2010
 7. financiëel jaarverslag NVvLG 2010
 8. verslag kascontrolecommissie
 9. verkiezing kascontrolecommissie
 10. jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
 11. financiëel jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
 12. verkiezing bestuursleden
 13. bestuursplannen 2011 (en verder)
 14. cursus Aeromedical Examiner
 15. European Society for Aerospace Medecine
 16. rondvraag
 17. sluiting

Ad punt 12: John van der Hoorn treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Eric Onnouw als voorzitter aan te stellen. Eric is jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht en daarnaast opgeleid als arts en vliegerarts. Hij is verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg.

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.