Wetenschappelijke middag 12 oktober 2011

12 oktober 2011 Wetenschappelijke bijeenkomst NVvLG op woensdag 12 oktober 2011

Thema "Oogheelkunde"; Sprekers zijn Ton Rouwen en Henk Punt. Onderwerpen: excimerlaser refractie chirurgie en multifocaal implantaten.

De geplande bijeenkomst op woensdagavond 21 september 2011 gaat niet door.

 

Datum: 27 april 2011

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde:

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de NVvLG van harte uit voor de jaarvergadering van onze Vereniging die zal worden gehouden op vrijdag 20 mei 2011. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wij onze jaarvergadering zouden houden bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Zij hebben echter op het allerlaatste moment hun medewerking ingetrokken. Toch zijn we er in geslaagd om onze focus te houden op de luchtverkeersleiding want wij zijn te gast bij de militaire verkeersleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM).

Het programma:

- 13.30 - 14.00 ontvangst leden + partners in bedrijfsrestaurant Midgelegen op AOCS NM

- 14.00 - 15.00 jaarvergadering (voor de leden; voor de partners wordt nog een alternatief gezocht)

- 15.00 - 16.30 de luchtverkeersleiding/briefing/bezichtiging (leden + partners)

- 16.30 - 18.00 afsluitende borrel (leden + partners)

Op het gebied van de luchtverkeersleiding doen zich vele ontwikkelingen voor. Bijvoorbeeld de beoogde militaire en civiele samenwerking; andere indeling van het luchtruim; andere wijze van vliegen. Een ander onderwerp is de selectie en keuring van luchtverkeersleiders, tegen de achtergrond van de op handen zijnde veranderingen en ook tegen de achtergrond van de veranderende jeugd (wij zijn nog van de oude stempel!). En hoe zit de opleiding in elkaar; welke uitdagingen doen zich hierin voor. Hoe zit het met incidenten en accidenten in relatie tot luchtverkeersleiding; werkdruk, CRM, etc. Aan de hand van deze ontwikkelingen werkt het AOCS momenteel een programma voor ons uit. Verder kunnen we in kleine groepjes een kijkje nemen bij de luchtverkeersleiding.

Belangrijk : Het AOCS NM is een beveiligd militair object met toegangscontrole en registratie van bezoekers. Voor deze registratie (die dan gelijk dient als opgave voor de jaarvergadering) hebben wij de volgende gegevens nodig plus, als u uw partner mee neemt dezelfde gegevens van uw partner:

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geboortedatum
Nationaliteit

Deze gegevens moet u vóór maandag 16 mei doorgeven aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; zonder deze gegevens wordt u niet toegelaten tot AOCS NM!

De agenda voor de jaarvergadering vindt u op de achterzijde van de uitnodiging. Het verslag van de jaarvergadering van 18 juni 2010 en het jaarverslag van de NVvLG over 2010 vindt u bijgevoegd. Overige van belang zijnde stukken worden tijdens de jaarvergadering verstrekt.

Ik hoop velen van u te kunnen verwelkomen op deze gezellige en interessante middag!

Met vriendelijke groet,
John van der Hoorn
Voorzitter NVvLG

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.