Wetenschappelijke avond 13 april 2011

13 april 2011 Wetenschappelijke bijeenkomst NVvLG

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde uit voor een wetenschappelijke avond op woensdag 13 april 2011. Deze avond zal in het teken staan van ‘Evenwicht en Duizeligheid” en een tweetal sprekers zal dit onderwerp nader toelichten. De Luchtmacht-Kolonel-vliegerarts en tevens revalidatie-arts Agali Mert heeft bijzondere affiniteit met dit onderwerp vanwege zijn promotie-onderzoek en vanuit zijn werk met het gebruik van GAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) waar we die avond meer over zullen horen.

De tweede spreker is Mw. Dr. Willy Kortschot, als arts/vestibuloog bij vele leden van de Vereniging bekend.

Tijdstip: woensdag 13 april 2011, koffie vanaf 19.30, aanvang wetenschappelijke avond 20.00;
Locatie: Het Militair Revalidatie Centrum te Doorn, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. Tel. 0343 598 445, Fax 0343 598 498 (zie http://www.mrc.nl);
Opgave: via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er is plaats voor maximaal 50 personen en wie het eerst komt....
Tevens zal deze avond de diploma uitreiking van de AME-cursus 2010-2011 plaatsvinden.

Voor de rest van het kalenderjaar heeft het bestuur voor u de volgende activiteiten gepland:

Op vrijdag 20 mei 2011 de Jaarvergadering. Getracht wordt die te houden bij de Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol;

Op woensdagavond 21 september 2011 een wetenschappelijke avond met als thema "Oogheelkunde";

Op vrijdag 18 november 2011 een wetenschappelijke dag met onderwerpen uit de interne geneeskunde en hart- en vaatziekten,

Ik hoop velen van u te verwelkomen op 13 april aanstaande.

Met vriendelijke groet,

 

John van der Hoorn,
Voorzitter NVvLG

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.