Archief 2011

Hieronder vindt u het archief van de artikelen gepubliceerd in 2011.

Wetenschappelijke avond 13 april 2011

13 april 2011 Wetenschappelijke bijeenkomst NVvLG

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde uit voor een wetenschappelijke avond op woensdag 13 april 2011. Deze avond zal in het teken staan van ‘Evenwicht en Duizeligheid” en een tweetal sprekers zal dit onderwerp nader toelichten. De Luchtmacht-Kolonel-vliegerarts en tevens revalidatie-arts Agali Mert heeft bijzondere affiniteit met dit onderwerp vanwege zijn promotie-onderzoek en vanuit zijn werk met het gebruik van GAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) waar we die avond meer over zullen horen.

De tweede spreker is Mw. Dr. Willy Kortschot, als arts/vestibuloog bij vele leden van de Vereniging bekend.

Tijdstip: woensdag 13 april 2011, koffie vanaf 19.30, aanvang wetenschappelijke avond 20.00;
Locatie: Het Militair Revalidatie Centrum te Doorn, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. Tel. 0343 598 445, Fax 0343 598 498 (zie http://www.mrc.nl);
Opgave: via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er is plaats voor maximaal 50 personen en wie het eerst komt....
Tevens zal deze avond de diploma uitreiking van de AME-cursus 2010-2011 plaatsvinden.

Voor de rest van het kalenderjaar heeft het bestuur voor u de volgende activiteiten gepland:

Op vrijdag 20 mei 2011 de Jaarvergadering. Getracht wordt die te houden bij de Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol;

Op woensdagavond 21 september 2011 een wetenschappelijke avond met als thema "Oogheelkunde";

Op vrijdag 18 november 2011 een wetenschappelijke dag met onderwerpen uit de interne geneeskunde en hart- en vaatziekten,

Ik hoop velen van u te verwelkomen op 13 april aanstaande.

Met vriendelijke groet,

 

John van der Hoorn,
Voorzitter NVvLG

Nascholing 18 november 2011

18 november 2011 Nascholingsdag NVvLG vrijdag 18 november 2011

Programma:

8.00 - 8.30 Ontvangst

8.30 – 8.45 Opening

8.45 – 9.15 Cardiovasculair Risico Management 2006;2011 – Saskia Meerhoff

9.15 – 10.00 Bloeddrukmeting anno 2012 – Jan Monkelbaan

10.00 – 10.15 Koffie/thee

10.15 – 11.00 Type 2 diabetes mellitus and syndrome X in aviation medicine – Dr. Strollo

11.00 – 11.45 KLu: xECG bij de vliegmedische keuring – Eric Onnouw

11.45 – 12.45 Lunch op eigen kosten in het restaurant CML

12.45 – 13.45 Het acute coronair syndroom bij vliegers – Hortence Haerkens

13.45 – 14.45 Arrhythmias and treatment – Meredith Sedney

14.45 – 15.00 Koffie/thee

15.00 – 16.00 Het Linker Bundel Tak Blok – Meredith Sedney

16.00 – 17.00 Borrel, napraten & netwerken

Wetenschappelijke middag 12 oktober 2011

12 oktober 2011 Wetenschappelijke bijeenkomst NVvLG op woensdag 12 oktober 2011

Thema "Oogheelkunde"; Sprekers zijn Ton Rouwen en Henk Punt. Onderwerpen: excimerlaser refractie chirurgie en multifocaal implantaten.

De geplande bijeenkomst op woensdagavond 21 september 2011 gaat niet door.

 

Datum: 27 april 2011

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde:

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de NVvLG van harte uit voor de jaarvergadering van onze Vereniging die zal worden gehouden op vrijdag 20 mei 2011. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wij onze jaarvergadering zouden houden bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Zij hebben echter op het allerlaatste moment hun medewerking ingetrokken. Toch zijn we er in geslaagd om onze focus te houden op de luchtverkeersleiding want wij zijn te gast bij de militaire verkeersleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM).

Het programma:

- 13.30 - 14.00 ontvangst leden + partners in bedrijfsrestaurant Midgelegen op AOCS NM

- 14.00 - 15.00 jaarvergadering (voor de leden; voor de partners wordt nog een alternatief gezocht)

- 15.00 - 16.30 de luchtverkeersleiding/briefing/bezichtiging (leden + partners)

- 16.30 - 18.00 afsluitende borrel (leden + partners)

Op het gebied van de luchtverkeersleiding doen zich vele ontwikkelingen voor. Bijvoorbeeld de beoogde militaire en civiele samenwerking; andere indeling van het luchtruim; andere wijze van vliegen. Een ander onderwerp is de selectie en keuring van luchtverkeersleiders, tegen de achtergrond van de op handen zijnde veranderingen en ook tegen de achtergrond van de veranderende jeugd (wij zijn nog van de oude stempel!). En hoe zit de opleiding in elkaar; welke uitdagingen doen zich hierin voor. Hoe zit het met incidenten en accidenten in relatie tot luchtverkeersleiding; werkdruk, CRM, etc. Aan de hand van deze ontwikkelingen werkt het AOCS momenteel een programma voor ons uit. Verder kunnen we in kleine groepjes een kijkje nemen bij de luchtverkeersleiding.

Belangrijk : Het AOCS NM is een beveiligd militair object met toegangscontrole en registratie van bezoekers. Voor deze registratie (die dan gelijk dient als opgave voor de jaarvergadering) hebben wij de volgende gegevens nodig plus, als u uw partner mee neemt dezelfde gegevens van uw partner:

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geboortedatum
Nationaliteit

Deze gegevens moet u vóór maandag 16 mei doorgeven aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; zonder deze gegevens wordt u niet toegelaten tot AOCS NM!

De agenda voor de jaarvergadering vindt u op de achterzijde van de uitnodiging. Het verslag van de jaarvergadering van 18 juni 2010 en het jaarverslag van de NVvLG over 2010 vindt u bijgevoegd. Overige van belang zijnde stukken worden tijdens de jaarvergadering verstrekt.

Ik hoop velen van u te kunnen verwelkomen op deze gezellige en interessante middag!

Met vriendelijke groet,
John van der Hoorn
Voorzitter NVvLG

Jaarvergadering 2011

20 mei 2011 Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde
Jaarvergadering 2011
20 mei 2011

Agenda:
 1. opening
 2. bestuursmededelingen
 3. ingekomen stukken
 4. introductie nieuwe leden
 5. verslag van de jaarvergadering 2010
 6. jaarverslag NVvLG 2010
 7. financiëel jaarverslag NVvLG 2010
 8. verslag kascontrolecommissie
 9. verkiezing kascontrolecommissie
 10. jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
 11. financiëel jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
 12. verkiezing bestuursleden
 13. bestuursplannen 2011 (en verder)
 14. cursus Aeromedical Examiner
 15. European Society for Aerospace Medecine
 16. rondvraag
 17. sluiting

Ad punt 12: John van der Hoorn treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Eric Onnouw als voorzitter aan te stellen. Eric is jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht en daarnaast opgeleid als arts en vliegerarts. Hij is verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg.

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.