Archief 2015

Hieronder vindt u het archief van de artikelen gepubliceerd in 2015.

 

Wetenschappelijke middag 20 november 2015

Geachte leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde,

Hierbij nodigen wij u uit voor een wetenschappelijke middag. De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 november 2015, van 13:00 tot 17:00 uur. Locatie: Centrum voor Mens en Luchtvaart, Kampweg 3, Soesterberg

Na afloop van de bijeenkomst zullen de AME-certificaten worden uitgereikt aan de deelnemers die geslaagd zijn voor de AME-cursus van september 2015. Tevens is er gelegenheid voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Het onderwerp is Psychiatrie in de luchtvaart met speciale nadruk op verslaving.

Stemmingsstoornissen: wanneer wel/niet fit to fly: Peter-Jan van Eeten (vliegerarts en psychiater )

 • Verslaving: inzichten, signalering, behandeling, nazorg: door Etienne Olivier, psychiater Castle Craig Nederland en Ed Zuiderwijk, Teamleider behandelteam.
 • Wat is de aanpak van de KLM van vliegers met een verslavingsprobleem: de Antiskidgroep door Rutger Vossen, lid Antiskidgroep, gepensioneerd vlieger, en ervaringsdeskundige en Peter den Dikken, bedrijfsarts KLM voor de vliegers.

De Aeromedische Werkgroep zal verslag doen van de laatste activiteiten.

Deze bijeenkomst op 20 november 2015 is geaccrediteerd voor bedrijfsartsen (4 punten). Voor AME’s zal ILenT de accreditatie verlenen.

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen aan de secretaris van de NVvLG, Marja Osinga, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We hopen velen van u te mogen begroeten op deze interessante bijeenkomst.

Namens het bestuur,

Frans Terlouw, voorzitter

Wetenschappelijke dag 18 september 2015 - Update

18 september 2015 wetenschappelijke dag ism onze Belgische zustervereniging AMABEL.

Locatie CML Kampweg 3 Soesterberg.

Helaas kan deze bijeenkomst met Amabel niet doorgaan op 18 september in verband met het niet beschikbaar zijn van de sprekers die Amabel had uitgenodigd.

In de eerstvolgende bestuursvergadering zal er naar gestreefd worden alsnog een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.

Wetenschappelijke dag 18 september 2015

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst in samenwerking met onze Belgische zustervereniging AMABEL:

Vrijdag 18 september 2015

Deze wetenschappelijke dag zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg.
Informatie over programma en aanmelding volgt zo spoedig mogelijk.

Jaarcongres 2015

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor het Jaarcongres op zaterdag 6 juni 2015.
Locatie: Eurocontrol Maastricht
Horsterweg 11
6199 AC Maastricht Airport

Programma:
10.30 uur verzamelen bij hoofdingang
11.00 - 12.30 uur presentatie door Mrs. Luedke-Brito
12.30 - 13.00 uur rondleiding
13.00 - 14.00 uur lunch, aangeboden door Eurocontrol
14.00 - 15.00 uur Algemene Leden Vergadering

Belangrijk.
- Aanmelden uiterlijk 2 juni 2015 bij Marja Osinga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
- Zonder aanmelding kunt u helaas geen toegang krijgen tot Eurocontrol
- ID meenemen!!
- Op tijd komen; na 10.45 uur sluit de toegang tot Eurocontrol
- Parkeren: buiten het terrein bij het huis van de bewaking

Officiele uitnodiging Maastricht Upper Area Control CentreUitnodiging

Wetenschappelijke avond 22 april 2015

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:

Woensdagavond 22 april 2015.

Deze wetenschappelijke avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg.

De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.30.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging.

Wetenschappelijke avond 4 maart 2015

4 maart 2015

Wetenschappelijke avond maart 2015

Deventer, 7 februari 2015

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op: Woensdagavond 4 maart 2015

Deze avond zal plaatsvinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg.
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19:30 uur.Het thema van de bijeenkomst betreft wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de luchtvaartgeneeskunde. De leden van de Aeromedische Werkgroep zullen verslag doen van hun activiteiten. Sprekers o.a.:

 • Ries Simons diabetes/insuline
 • Paul Michel de Grood SSRI's
 • Ries Simons leeftijdsgrens voor single pilot flying
 • Jaap Jan Witte posttraumatische epilepsie

Doelstelling van de bijeenkomst is de leden informeren aangaande de stand van zaken binnen de Aeromedische Werkgroep en de verbinding hiervan met de (dagelijkse) praktijk. Welke behoefte aan ondersteuning met wetenschappelijk onderzoek bestaat er vanuit de praktijk van ons werk als luchtvaartgeneeskundige?

Namens het Prof. J. Jongbloedfonds zal een toelichting worden gegeven over de wijze waarop het fonds wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de lucht- en ruimtevaartgeneeskunde kan ondersteunen.

 • De volgende wetenschappelijke bijeenkomst staat gepland voor 22 april 2015 op dezelfde locatie (CML) en op dezelfde tijd (20.00 - 22.00 uur).
 • De Algemene Leden Vergadering zal op vrijdag 5 of zaterdag 6 juni 2015 plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden om de ALV bij Eurocontrol in Maastricht of Brussel te organiseren. Nadere informatie volgt per e-mail/post en via de Website.

Graag opgave van deelname aan de wetenschappelijke avond op 4 maart per e-mail aan de secretaris Marja Osinga:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Voor diegenen die nog geen e-mail adres hebben doorgegeven het verzoek om dit alsnog bij de secretaris te doen.

Namens het bestuur van de NVvLG

Frans Terlouw
voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

AME cursus 7 t/m 16 september 2015

Van 7 t/m 16 september 2015 wordt weer een basiscursus georganiseerd.

Locatie: Centrum voor Mens en Luchtvaart. Kampweg 3 in Soesterberg.

Duur: 8 aaneengesloten werkdagen.

De cursus is geaccrediteerd voor o.a. bedrijfsartsen. Het is mogelijk dagdelen van de cursus te volgen. De basiscursus inclusief het examen staat open voor zowel basisartsen als specialisten. Specialisten kunnen daarna een autorisatie tot AME klasse 2 en LAPL aanvragen bij ILT.

De cursuskosten bedragen € 200,- per dag.
U kunt uw belangstelling voor de cursus kenbaar maken door een bericht te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Via deze link bereikt u het inschrijvingsformulier.
Het concept rooster van de cursus vindt u in het menu-item AME cursus.

AME Cursus 2015

AME cursus, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (NVvLG)

Doel: opleiden tot AeroMedical Examiner

Van 7 tot en met 16 september 2015 zal een cursus basis training voor AME worden gegeven.

Het aanmeldingsformulier bereikt u via deze link.

Het concept rooster van de AME cursus 2015 bereikt u via deze link, kleine wijzigingen voorbehouden.

Contact

 • Kampweg 53
 • 3769DE Soesterberg
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster Alex Wanders: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.