• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Eerste wetenschappelijke webinar, 31 maart 2021 

Hierbij hebben wij het genoegen om u namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde uit te nodigen voor het eerste wetenschappelijke webinar, dat op woensdagavond 31 maart 2021 plaats zal vinden.

Programma

19.30 – 19.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Welkom, Update NVvLG, Huishoudelijk reglement webinar;

19.40 – 20.30 uur
dr. Jeroen J.J. Bucx: Vooraf afsluiten van adequate verzekeringen voor keuringsartsen voorkomt financiële en juridische perikelen achteraf;

20.30 – 20.40 uur
Pauze;

20.40 – 21.30 uur
drs. 
Erik Frijters: Screening for Coronary Artery Disease Using Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicine. De relatie tussen cardiovasculair risico en vliegveiligheid;

21.30 – 21.40 uur
drs. Jaap-Jan Witte: Samenvatting en afsluiting, Huishoudelijke mededelingen;

Dagvoorzitter, sprekers en organisatie (alfabetisch)

dr. Jeroen J.J. Bucx, cardioloog, partner CardioExpert
drs. Erik Frijters, vliegerarts, Centrum Mens en Luchtvaart, Soesterberg
dr. Rienk Rienks, cardioloog, Central Militair Hospitaal Utrecht, partner CardioExpert
drs. Jaap-Jan Witte, arts, voorzitter NVvLG, KLM gezagvoerder Boeing 737

Accreditatie en aanmelding

Er is ABAN accreditatie voor 2 CME / GAIA punten toegekend; ILenT accreditatie is aangevraagd en wordt, indien van toepassing, automatisch aan u toegewezen. U kunt zich door middel van onderstaande link aanmelden voor deelname. De hiervoor benodigde inlogcode ontvangt u per separate mail.

http://bit.ly/1e-nvvlg-webinar


Samenvatting presentaties

Presentatie Jeroen Bucx

Veel artsen zijn zich onvoldoende bewust van het belang vanadequate verzekering om zich te beschermen tegen mogelijke schadeclaims ten gevolge van hun werkzaamheden. Meestal wordt wel een beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten, hetzij door betrokkene zelf, danwel door de werkgever. De situatie wordt wezenlijk anders als een arts medische keuringen verricht, welke als regel niet door een beroepsaansprakelijkheid verzekering worden gedekt. Dit betreft bijvoorbeeld keuringen van (beroeps)vliegers en sporters. Individuele werkomstandigheden kunnen ook van belang zijn voor de keuze van de af te sluiten verzekering (loondienst of vrijgevestigd). Jeroen J.J. Bucx, cardioloog bij CardioExpert, zal deze en andere relevante en soms complexe aspecten bij het afsluiten van verzekeringen tegen aansprakelijkheid nader aan u toelichten. De voordracht wordt afgesloten met een praktische casus, waaraan deze kwestie geïllustreerd wordt.

Presentatie Erik Frijters

Het is bekend dat klassieke inspanningsergometrie een beperkte betrouwbaarheid heeft ten aanzien van het aantonen van myocard ischemie. Met name bij vliegers die bloot staan aan extreme omstandigheden (bijv G krachten) kan asymptomatisch coronarialijden ernstige gevolgen hebben. Erik Frijters, als vliegerarts verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg, onderzoekt momenteel de mogelijkheden om middels CT coronaire angiografie bij vliegers van de Koninklijke Luchtmacht coronarialijden vroegtijdig op te sporen. Het SUSPECT onderzoek (Screening for Coronary Artery Disease USing Primary Evaluation with Coronary CTA in Aviation Medicinewordt samen met de afdelingen cardiologie van het UMCU en het Centraal Militair Hospitaal uitgevoerd. Deze voordracht betreft (een deel van) het promotie onderzoek van Erik Frijters.

We nodigen u uit om u aan te melden voor deelname aan deze Webinar.

Mede namens het bestuur van de NVvLG,

Commissie Onderwijs en Wetenschap bestaande uit
Jeroen J.J. Bucx, Erik Frijters en Rienk Rienks

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.