Jaarvergadering 2011

20 mei 2011 Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde
Jaarvergadering 2011
20 mei 2011

Agenda:
  1. opening
  2. bestuursmededelingen
  3. ingekomen stukken
  4. introductie nieuwe leden
  5. verslag van de jaarvergadering 2010
  6. jaarverslag NVvLG 2010
  7. financiëel jaarverslag NVvLG 2010
  8. verslag kascontrolecommissie
  9. verkiezing kascontrolecommissie
  10. jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
  11. financiëel jaarverslag Prof. dr. J. Jongbloedfonds 2010
  12. verkiezing bestuursleden
  13. bestuursplannen 2011 (en verder)
  14. cursus Aeromedical Examiner
  15. European Society for Aerospace Medecine
  16. rondvraag
  17. sluiting

Ad punt 12: John van der Hoorn treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Eric Onnouw als voorzitter aan te stellen. Eric is jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht en daarnaast opgeleid als arts en vliegerarts. Hij is verbonden aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg.

Contact

  • Kampweg 53
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.