Archief 2017

Hieronder vindt u het archief van de artikelen gepubliceerd in 2017.

 

 EPPSI Peer Support Outreach Seminar Agenda 161215

European Pilot Peer Support
Initiative–EPPSI
invites you to discuss Peer Support Programmes
02 Feb.2017,10:00-16:30
Frankfurt Airport area (exact location t.b.d.)

Agenda: klik hier
Website: www.eppsi.eu

Geachte leden,

Dit jaar eindigt de periode van mijn benoeming tot voorzitter van de NVvLG en zal ik aftreden tijdens de komende Algemene Ledenvergadering in mei. Ik heb de functie van voorzitter met plezier vervuld, wel heb ik de afgelopen 3 jaar moeite gehad met het vinden van de juiste balans tussen het verrichten van activiteiten voor de Vereniging, mijn werk en mijn privé. Dit is de reden waarom ik mij niet herkiesbaar zal stellen.

Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid voor het bestuur die zich ook beschikbaar wil stellen voor de functie van voorzitter. De aanstellingsduur voor een functie in het bestuur is 3 jaar. Tijdens de ALV zal er een stemming plaatsvinden over de kandidatuur.

U kunt mij benaderen voor nadere informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06-16450525.

Aanmelding als kandidaat lid bestuur kan via de secretaris van de NVvLG, Gertrud Goldhoorn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijke groet,

Frans Terlouw
Voorzitter NVvLG

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst op 15 maart 2017

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op woensdagavond 15 maart 2017.

Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Het thema van de bijeenkomst: Crew Resource Management ( CRM).

Het programma is als volgt:

  1. “Conflicthantering in de cockpit ” door dr. Eva van der Fluit, organisatieadviseur. Mevrouw van der Fluit heeft in haar promotieonderzoek onderzocht hoe KLM-vliegers conflicten gebruiken om hun prestaties te verbeteren.

  2. “ Human Factors and Team Performance “ door dr. Marck Haerkens, chirurg, vlieger. De heer Haerkens heeft in zijn promotieonderzoek o.a aangetoond dat CRM kan zorgen voor een verbeterd veiligheidsklimaat in hoogrisico werkomgevingen, zoals op de IC van een ziekenhuis.

Accreditatie is bij ILT aangevraagd.

Graag opgave van deelname aan deze wetenschappelijke avond per e-mail aan

de secretaris Gertrud Goldhoorn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Namens het bestuur van de NVvLG,

Frans Terlouw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

Contact

  • Kampweg 3
  • 3769DE Soesterberg
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2017 NVvLG | Made by WoodyOnline | Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.