Wetenschappelijke avond maart 2015

Deventer, 7 februari 2015
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op:Woensdagavond 4 maart 2015
Deze avond zal plaatsvinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. 
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19:30 uur.Het thema van de  bijeenkomst betreft wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de luchtvaartgeneeskunde. De leden van de Aeromedische Werkgroep zullen verslag doen van hun activiteiten. Sprekers o.a.:
Ries Simons        diabetes/insuline
Paul Michel de Grood    SSRI's
Ries Simons        leeftijdsgrens voor single pilot flying
Jaap Jan Witte        posttraumatische epilepsieDoelstelling van de bijeenkomst is de leden informeren aangaande de stand van zaken binnen de Aeromedische Werkgroep en de verbinding hiervan met de (dagelijkse) praktijk. Welke behoefte aan ondersteuning met wetenschappelijk onderzoek bestaat er vanuit de praktijk van ons werk als luchtvaartgeneeskundige? Namens het Prof. J. Jongbloedfonds zal een toelichting worden gegeven over de wijze waarop het fonds wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de lucht- en ruimtevaartgeneeskunde kan ondersteunen. De volgende wetenschappelijke bijeenkomst staat gepland voor 22 april 2015 op dezelfde locatie (CML) en op dezelfde tijd (20.00 - 22.00 uur).De Algemene Leden Vergadering zal op vrijdag 5 of zaterdag 6 juni 2015 plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden om de ALV bij Eurocontrol in Maastricht of Brussel te organiseren. Nadere informatie volgt per e-mail/post en via de Website.Graag opgave van deelname aan de wetenschappelijke avond op 4 maart per e-mail aan de secretaris Marja Osinga: Voor diegenen die nog geen e-mail adres hebben doorgegeven het verzoek om dit alsnog bij de secretaris te doen.
Namens het bestuur van de NVvLG,Frans Terlouw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

 

=========================================================================

Vanaf 1 juni 2015 zal niet meer de oorspronkelijke tekst gepubliceerd worden maar de link naar het bewuste item

Wetenschappelijke avond 22 april 2015

Agenda ALV 6 juni 2015 14:00 uur Eurocontrol, Maastricht Airport

Jaarcongres 6 juni 2015 Maastricht

Wetenschappelijke dag

AME cursus

AME Cursus 2015

Wetenschappelijke middag 20 november 2015

Copyright © 2017 NVvLG